Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων

Wikis > Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, Γεώργιου Νικητιάδη, αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων» και ορίζονται νέα μέλη που είναι οι παρακάτω:
   

    Πρόεδρος: Μανουδάκης Ιπποκράτης του Στυλιανού, Προγραμματιστής – Αναλυτής,

    Αντιπρόεδρος: Μπαουράκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Οικονομολόγος,

    Γραμματέας: Γιατρουδάκης Γεώργιος του Μιλτιάδη, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,

    Ταμίας: Πάτσια Αλεξάνδρα του Χρήστου, Εκπαιδευτικός,

    Έφορος: Ντερμανάκη Χαρίκλεια του Ευαγγέλου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,

    Μέλος: Κορτσαλιουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Δικηγόρος,

    Μέλος: Κουκλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Ταχυδρομικός Υπάλληλος.