Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.

Wikis > Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.

 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.


Πρόεδρος της εταιρίας: Γαλάνη Ντόρα, του Κων/νου, Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος και μέχρι τώρα Διευθύντρια του ΕΑΧΑ.

Τα μέλη του Δ.Σ.:

Καπερόνη Παναγιώτα
, του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος, Ππροϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών

Ψυχογιός Θεοδόσης
, του Ελευθερίου, Τοπογράφος Πολεοδόμος, Υπεύθυνος Αστικού Σχεδιασμού στον ΟΡΣΑ

Ρωμανός Αριστείδης, του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Τεχνικός Διευθυντής ΕΑΧΑ την περίοδο 1998-2000.   

Τα μέλη που ορίζονται από το ΥΠΠΟΤ:

Δάλλα Ελίνα
, Αρχιτέκτονας

Βαλάκου Νικολέτα
Αρχαιολόγος

Λυγκούρη Ευτυχία, Αρχαιολόγος