Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για κλινικές μελέτες

Wikis > Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για κλινικές μελέτες

 

Το Δ.Σ. της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για κλινικές μελέτες αποτελείται:

    Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, πρώην Πρύτανης

    Μέλη:

    -Αλέξανδρος Στρατηγός, αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας

    -Αναστασία Μακαρούνη, δικηγόρος ΕΟΦ

    -Ευστράτιος Βαλσαμής, Παθολόγος, τ. Δ/ντής ΕΣΥ/Αγία Όλγα

    -Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας

    -Κυριάκος Σουλιώτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

    -Κωνσταντίνος Γενατάς, αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας

    -Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας

    -Σταυρούλα Τσινόρεμα, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Παν/μιο Κρήτης