Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών

Wikis > Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών

Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής  «Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» (ΕΕΕΤΠ) είναι ο Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος