Ευσταθόπουλος Σπύρος

Wikis > Ευσταθόπουλος Σπύρος

πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Ν.Δ. Ο Σπύρος Ευσταθόπουλος γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1972) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της CAEN στη Γαλλία (D.E.S.).

Δικηγόρος Αθηνών από το 1974 έως το 2002, διετέλεσε Ειδικός συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων (1977) και Σύμβουλος του Υπουργείου Συντονισμού στη Γενική  Διεύθυνση Σχέσεων Ελλάδος Ε.Ο.Κ. (1978 – 1980). Από το 1981 έως το 2000 ήταν Σύμβουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, ενώ από το 1996 έως το 2001 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Ομάδας του Ε.Λ.Κ. στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Μάρτιο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 ήταν Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2009 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ. Ε. Η., Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Απρίλιος 2006 – Ιούνιος 2007), Εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας (Μάρτιος 2006 – Οκτώβριος 2007).,μέλος της Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών Ρυθμίσεων, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Σεπτέμβριος 2006 – Οκτώβριος 2007). Επίσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών από το 1989 έως το 1996 και Αντιπρόεδρος από το 1997 έως το 2000.