Ελληνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Wikis > Ελληνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Το νέο Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι:

 

Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Συνεταιριστικής Οικονομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α: Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης

Μέλη Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Αργυρού, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Ιωάννης Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σιώμος Βλάσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Λουκάς Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας της Ε.Ν.Α.Ε.

Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Μπαμπαράμος Ευτύχιος, ε.τ. Γενικός Διευθυντής Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π.

Θέμιστοκλής Παναγιωτόπουλος

Διονύσιος Μεσσάρης

Παναγιώτης Καλδής

Αναπληρωματικά Μέλη:

Θεόδωρος Χρονόπουλος, Πρόεδρος Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ

Σαρκίρης Αθανάσιος, μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Αικατερίνη Αδαμοπούλου, Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών

Βασίλης Πολυμερόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.