Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Wikis > Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Πρόεδρος : Λεωνίδας Ανωμερίτης με αναπληρώτρια της την Τραυλού Ωραιάνθη του Σταύρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής − Αιματολόγο στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με Α.Δ.Τ: 003133.

Μέλη Δ.Σ.

Παραρά Μυρσίνη του Νικολάου, Αιματολόγος, με Α.Δ.Τ:ΑΙ 024162, με αναπληρωτή της τον Κατέβα Προκοπή του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ: ΑΙ 552237, Διευθυντή Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αθηνών ΝΙΜΙΤΣ.

 

Μωραϊτάκη−Τσάμη Αγγελική του Ιωάννη, Οδοντίατρος, με Α.Δ.Τ: AB 201319, με αναπληρώτρια της, την Φουντουλάκη Λεοντίνη του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Π 360945, Διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ».

 

Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Δημοσθένη, Δ/ντης Αιμοδοσίας στο ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με Α.Δ.Τ: Σ 016915, με αναπληρώτρια του τη Γιαλεράκη Αργυρή του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 1193508, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Δαδιώτης Λουκάς του Δημητρίου, Δ/ντης Αιμοδοσίας στο ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», με Α.Δ.Τ: Μ 590283, με αναπληρώτρια του τη Γουρζή Ελισσάβετ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 125612,, Επιμ. Α΄, στο ΓΝΑ «Αττικόν.»

 

Περράκης Ευάγγελος του Αριστοτέλη, Χειρουργός − Αγγειολόγος, Συντονιστής Δ/ντης στο ΓΝ Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», με Α.Δ.Τ: Ρ 013040, με αναπληρωτή του τον Πιερρακάκη Στέφανο του Κυριάκου με Α.Δ.Τ. 194707 συντονιστή Δ/ντή στο Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΕΙΟ»

 

Χρήστος Πρωτόπαππας του Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Α, με Α.Δ.Τ: Χ 898019 ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Θεοδωρόπουλο του Ασημάκη με Α.Δ.Τ: ΑΗ 703698, Α΄ Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α, ομοίως.

 

Ιωάννα Μύριλλα του Σπυρίδωνα, Ιατρός−Βιοπαθολόγος με Α.Δ.Τ Ξ 082115, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας θαλασσαιμίας, με αναπληρωτή της τον Ευάγγελο Αλεξίου του Γρηγορίου με Α.Δ.Τ ΑΖ 268510, Ιατρό−Ακτινολόγο, ομοίως.

 

Παπαβασιλείου Κων/νος του Βασιλείου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών με Α.Δ.Τ ΑΙ 541509, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ του Ε.ΚΕ.Α, με αναπληρώτρια του την Μηλαίου Αγγελική του Λεωνίδα, υπάλληλο του κλάδου TE ιατρικών εργαστηρίων με Α.Δ.Τ Χ 595077, ομοίως.

 

Σκοπός, αρμοδιότητες  του Ε.ΚΕ.Α.

Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των επί μέρους υπηρεσιών του. Στην αποστολή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται ο συντονισμός της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης και κατεργασίας του, η φροντίδα για την παρασκευή παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγχος της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.