Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

Wikis > Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

 

Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ):

 

 Ιωάννης Ξενέλης: Γεννήθηκε το 1946, Ιατρός ΩΡΛ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Νεύρο-ωτολογικής Εταιρείας και Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ.