Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Wikis > Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Το Εκλογικό Σώμα παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα από το 1926 και μετά που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων (10.014.795) καταγράφεται στις ευρωεκλογές της 07.06.2009 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εθνικές εκλογές της 07.11.1926. Από το 1928 μέχρι το 1950 δεν υπάρχουν στοιχεία για εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και οι συγκρίσεις γίνονται με το σύνολο του πληθυσμού. Η μεγάλη μεταβολή στα στοιχεία του εκλογικού σώματος μεταξύ των εθνικών εκλογών της 16.11.1952 και της 19.02.1956 οφείλεται στην εγγραφή για πρώτη φορά στους εκλογικούς καταλόγους των γυναικών.

Περισσότερα…