Ελεγκτικό Συνέδριο

Wikis > Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα την κάλυψη της κενής θέσης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και δύο κενών θέσεων Αντιπροέδρων.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν για τη θέση του Προέδρου, ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Καραβοκύρης και για τις δύο θέσεις των Αντιπροέδρων οι μέχρι σήμερα Σύμβουλοι κ.κ Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και Σωτηρία Ντούνη.