Επιτροπή Λίστας Φαρμάκων

Wikis > Επιτροπή Λίστας Φαρμάκων

 

 Η Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων και τον Εξορθολογισμό Πλαισίου χορήγησης Ιδιοσκευασμάτων για Σοβαρές Ασθένειες (Λίστα Φαρμάκων) αποτελείται από:

    Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπαδημητρίου, καθηγήτρια Φαρμακευτικής

    Μέλη:

    -Γεώργιος Πολυμενέας, καθηγητής Ιατρικής

    -Σταυρούλα Μπίτου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ

    -Γεώργιος Τόλης, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ιπποκράτειο”, ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)

    -Νικόλαος Λάκκας, φαρμακοποιός του ΕΣΥ

    -Χαρίκλεια Κανή, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, ως εκπρόσωπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    -Αγγελική Δάφνου, Ιατρός Παθολόγος, Προϊσταμένη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, ως εκπρόσωπός του

    -Αριστέα Πασχάλη, Φαρμακοποιός, ως εκπρόσωπος του ΟΠΑΔ

    -Ευφροσύνη Πρινέα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών ως εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ