Οργανισμοί ΕΛΤΑ – Μεταφορών

Wikis > Οργανισμοί ΕΛΤΑ - Μεταφορών

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βουρνάς
Ο κ. Βουρνάς είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των ΕΛΤΑ, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χρήστος Βαρσάμης
Ο κ. Βαρσάμης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση σε διοίκηση έργων. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στις εταιρείες, Unifon και Q-Phone, Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmotelco και της Netfon και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Mobitel Α.Ε.

ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Βουρνάς

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος
Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι Δρ Οικονομικών Επιστημών. Διετέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Α.Ε.

ΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος
Ο κ. Θεοφανόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης υπήρξε στέλεχος του ΕΛΟΤ, επί πολλά χρόνια, όπου κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε.

ΕΔΙΣΥ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος Τσιαμαντής
Ο κ. Τσιαμαντής είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε στέλεχος σε θέσεις ευθύνης στον ΟΣΕ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κώστας Σπηλιόπουλος.

Απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εργάσθηκε ως πολιτικός μηχανικός μέχρι το 2003. Το 1990 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος, διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αιγίου και Αντινομάρχης Αχαΐας το 1994. Το 1996 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2000, του 2004, του 2007 και του 2009. Διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (Ιούνιος 2011-Μάιος 2012).

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος
Ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός και Καθηγητής Μεταφορών/Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Northwestern University (ΗΠΑ) και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ohio State University (ΗΠΑ).

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αθανάσιος Σχίζας.

Απόφοιτος Πολυτεχνικού Ινστιτούτου (IPTVT) της Τιμισοάρα Ρουμανίας και κάτοχος master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος διαχείρισης έργων, σύμβουλος σε ενεργειακά θέματα και κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημήτριος Δημητρίου
Ο κ. Δημητρίου είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, με εξειδίκευση σε θέματα Πρόβλεψης Ζήτησης για Μεταφορά και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, όπως και τον Σχεδιασμό και Management Μεταφορικών Δικτύων και Επιχειρήσεων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών του ΤΕΕ και μέλος στην Μόνιμη Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΕΘΕΛ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος
Ο κ. Καραγιαννόπουλος είναι Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, καθώς και Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.

ΗΛΠΑΠ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Χλωμούδης
Ο κ. Χλωμούδης είναι Δρ Οικονομικών Επιστημών και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής του Πε.Συ.Π. Ιονίων Νήσων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλαδος.

ΤΡΑΜ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος-Ιωάννης Σπυράκος
Ο κ. Σπυράκος είναι Δρ Πολιτικός – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Ασχολείται με συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, κατασκευή συστημάτων φωτοσήμανσης, μελέτες οδοποιίας και μέσων σταθερής τροχιάς, μελέτες τοπογραφίας και κτηματολογίου, μελέτες συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και μελέτες για εμπορευματικά κέντρα. Διετέλεσε Διευθυντής στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., και Έκτακτος Καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά.

ΑΜΕΛ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σαράντης Μιχαλόπουλος
Ο κ. Μιχαλόπουλος είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε στέλεχος της εταιρείας πετρελαιοειδών BP Ελλάς, σύμβουλος επιχειρήσεων για θέματα κατάρτισης προσωπικού, οργάνωσης επιχειρήσεων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Εταιρία Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (ROSCO)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στέφανος Αγιάσογλου.

Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Aston University Business School (Birmingham, Μεγ. Βρετανία). Ήταν επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Wolverhampton, Lancashire και Staffordshire της Μεγ. Βρετανίας και τακτικός καθηγητής στο Strategic Management στο SIU ΗΠΑ (παράρτημα Λονδίνου). Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Ως οικονομολόγος έχει διατελέσει σύμβουλος διεθνών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.