Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων

Wikis > Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων

Το Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, που ορίστηκε, έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από τους:

    1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη του Λαζάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή τον Χατζημπίρο Κίμωνα του Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εκπρόσωποι του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α).

    2. Ο Μαράτος Σταύρος του Μαρίνου, Δικηγόρος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά την Αρφανάκου Αναστασία του Δημητρίου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

    3. Ο Τερζής Ευάγγελος του Νικολάου, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ραζή Ιωάννη του Γεράσιμου, Μηχανολόγο-Μηχανικό του ΕΜΠ και Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης-Αξιοποίησης, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

    4. Ο Λουκάτος Ανδρέας του Χαράλαμπου, Χημικός-Περιβαλλοντολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Περίδη Σταύρο του Χρήστου, Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

    5. Ο Κουταλάκης Χαράλαμπος του Αριστοτέλη, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ράλλη Γκέκα του Σωκράτη, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

    6. Ο Κορομάντζος Βασίλειος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Φούρα Ανδρέα του Αθανασίου, Δήμαρχο Πατρέων, ως εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ.

    7. Ο Ραβάνης Παύλος του Θεοφίλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταματούκο Δημήτριο του Πέτρου, Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Ευβοίας, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

    8. Η Κεκελέκη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, από το ΚΕΠΚΑ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πασχαλίδη Γεώργιο του Αναστασίου, από την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.)

    9. Ο Κυρκίτσος Φίλιππος του Διογένη, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ορίζεται τακτικό μέλος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με αναπληρωματικό μέλος την Δαλαμάγκα Αντιγόνη του Παναγιώτη, Πολιτικό Επιστήμονα-Περιβαλλοντολόγο.

Σκοπός λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., που συγκροτήθηκε με απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, είναι η προώθηση της ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα.