Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Wikis > Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

 

Η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)  έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τούντας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών-Ιατρική Σχολή Αθηνών.
Α΄ Αντιπρόεδρος: Σκουρολιάκου Μαρία, Κλινική Φαρμακοποιός
Β΄ Αντιπρόεδρος: Καραγιάννη Βιλελμίνη, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλος Δ.Σ.: Γεωργιάδη Μαρία, Φαρμακοποιός
Μέλος Δ.Σ.: Δεμέτζος Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Φαρμακευτικής-Πρόεδρος Επιστημονικής Φαρμακευτικής Εταιρείας
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.: Ζαγκανάς Θωμάς, Χημικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.: Κομιτόπουλος Νίκος, Γιατρός-Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών