ΕΣΗΕΜΘ

Wikis > ΕΣΗΕΜΘ

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:

 

 

Πρόεδρος

:

Μόσχος Βοϊτσίδης

Αντιπρόεδρος

:

Χριστίνα Χαλεπλίδου

Γενικός Γραμματέας

:

Αναστάσιος Φωκιανίδης

Ταμίας

:

Βασίλειος Κοντογουλίδης

Έφορος Κτηρίου

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

 

:

 

Νικόλαος Καρράς

Αναπληρωτής Ταμίας

:

Αντώνιος Ρεπανάς

Μέλη

:

Γεώργιος Αδάμ

Χαράλαμπος Μπίκας

Δημήτριος Ντόζης