Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης

Wikis > Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης

 

  Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ):

   

    Πρόεδρος: Αυγή Μαρκοπούλου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος

    Διευθύνων σύμβουλος: Δημήτριος Λάμπρου, Τοπογράφος Μηχανικός

   

    Μέλη:

    Γιώργος Παναγιώτου, Οικονομολόγος

    Θεοδόσης Ψυχογιός, Τοπογράφος – Πολεοδόμος

    Νίκος Στελλάκης, Οικονομολόγος

    Θοδωρής Αζάς, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

    Θανάσης Κανταρτζής, Γεν. Δ/ντης Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

    Αλέξης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος

    Άννια Σπηλιοπούλου, Οικονομολόγος – Πολιτική Επιστήμων