Η Ε.Ε. στην Ελλάδα

Wikis > Η Ε.Ε. στην Ελλάδα

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αντιπροσωπείες επιτελούν σημαντική αποστολή: αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή στα κράτη μέλη, συμβάλλουν στην προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών της Ένωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα δημιούργησε την δική της ιστοσελία, χρησιμοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες άμεσης πληροφόρησης που παρέχει το Διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά θέματα αλλά και πληροφορίες για την οικοδόμηση της ενωμένης Ευρώπης.

Περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή της Αντιπροσωπείας και των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα περιέχει θεματικούς φακέλους, με σκοπό να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των διάφορων κοινοτικών πολιτικών και της λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης. Έτσι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση του έργου που επιτελείται σήμερα στην Ένωση στη ελληνική γλώσσα, ενώ όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση θα μπορούν να ακολουθήσουν τις συνδέσεις που παρατίθενται.

Η διάρθρωση της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα:

 

Διεύθυνση

Διευθυντής 

Πάνος Καρβούνης

Γραμματεία – Επισκέψεις Επιτρόπων

Αρετή Παπακυριακοπούλου
Βασιλική Κουρή

Οδηγός

Ζαφείρης Φαφούτης


Τύπος και Επικοινωνία 

Προϊστάμενος Τμήματος

Carlos Martín Ruiz de Gordejuela

Γραμματεία

Ντενίζ Κουγιούφα

Ηλεκτρονική Πληροφόρηση – Webmaster

Γεώργιος – Κωνσταντίνος Κούκιος


Ενημερωτικές Δράσεις – Τεκμηρίωση και Συντονισμός Δικτύων

Προϊστάμενος Τμήματος

Άρης Περουλάκης

Γραμματεία

Μαίρη Ντονικιάν
Αθηνά Δημητρίου

Δίκτυα

Κατερίνα Σοκόλη

Κοινή Υπηρεσία Πληροφόρησης
ΕΕ και ΕΚ – Τεκμηρίωση

Μαρία Μπουτσικάκη
Μελπομένη Μακεδών


Διοίκηση και Οικονομικά

Προϊσταμένη Τμήματος

Κατερίνα Μαλακούδη

Διοίκηση και Οικονομικά

Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου

Διοίκηση και Οικονομικά

Βίκυ Πατσιοπούλου

Διοίκηση και Οικονομικά

Νίκος Ιακώβου


Παράρτημα Γ. Δ. Μετάφρασης

 

Ευστράτιος Μεϊντανόπουλος

Βασ.Σοφίας 2,
106 74 Αθήνα
Τηλ 210 72 72 100
Φαξ 210 72 44 620
E-mail: comm-rep- athens@ec.europa.eu

 

Αναλυτικά δείτε εδώ:

http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm