Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Wikis > Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών έχει ώς εξής:

 

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Α’ Αντιπρόεδρος

Ελευθέριος Κούρταλης

Β’ Αντιπρόεδρος

Γρανίτσας Γιάννης

Γενικός Γραμματέας

Αλεξάνδρα Πάλλη – Γιαννακοπούλου

Οικονομικός Επόπτης

Νίκος Σοφιανός