Γαλαμάτης Δημήτρης

Revision for “Γαλαμάτης Δημήτρης” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:26:58

Τίτλος
Γαλαμάτης Δημήτρης
Περιεχόμενο
<p><img style="margin: 10px; float: left;" title="Δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης, βιογραφικό" src="http://www.eklogika.gr/uploads/files/Dimarxoi/thessaloniki_volvi-dimitrios_galamatis.jpg" alt="Δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης, βιογραφικό" width="199" height="348" />Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Γαλαμάτης</p> <p>Όνομα<em> </em>πατέρα: Ιωάννης Γαλαμάτης</p> <p>Όνομα μητέρας: Μαρία Γαλαμάτη</p> <p>Χρονολογία και τόπος γέννησης: 1/4/1971 - Σταυρός Θεσσαλονίκης</p> <p>Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί</p> <p><strong>Σπουδές :</strong></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em>Υποψήφιος διδάκτορας στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., με αντικείμενο έρευνας τη βιολογική πτηνοτροφία</em></li> <li><em> Kάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής. </em></li> <li><em> Aπόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.</em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>Επαγγελματική κατάσταση : Κτηνίατρος στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Κομματικά Αξιώματα:</em></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em>Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης την περίοδο 1996 - 1999</em></li> <li><em> Μέλος Κ.Ε. Ν.Δ. 2000 - 2007</em></li> </ul> <p><em>Αιρετά Αξιώματα:</em></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em> Βουλευτής ΝΔ Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης την περίοδο 2004-2007</em></li> </ul> <p><em>Κρατικά Αξιώματα:</em></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em> Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) κατά την περίοδο Μάρτιος έως Σεπτέμβριος 2009</em></li> </ul> <p><em><strong>Πολιτική Δράση</strong></em></p> <p><em>Διετέλεσε:</em></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em>Μέλος της ΚΣ ΕΦΕΕ και ΚΣ ΦΕΑΠΘ </em></li> <li><em> Εκπρόσωπος των φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Πρυτανικό Συμβούλιο. </em></li> <li><em> Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. </em></li> <li><em> Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Κτηνιατρικής και της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. </em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>Συμμετοχή σε συλλόγους - σωματεία :</em></p> <ul class="unIndentedList"> <li><em>Μέλος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου </em></li> <li><em> Μέλος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας </em></li> <li><em> Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου διετέλεσε και εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. </em></li> <li><em> Μέλος της WPSA (Worlds Poultry Science Association) - Παγκόσμια Ένωση Κτηνιάτρων</em></li> </ul>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 13:26:58 iservices