Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εποπτικό Συμβούλιο

Wikis > Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Εποπτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και είναι τα εξής:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ του Ευαγγέλου, καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟ του Ευαγγέλου, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Ευαγγέλου, δικηγόρος, με αναπληρωτή τον ΔΑΜΙΑΝΑΚΟ ΧΑΡΙΛΑΟ του Παναγιώτη, δικηγόρο.

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΙΡΗΣ του Χρήστου, ειδικός επιστήμονας σε θέματα πληροφορικής, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, ειδικό επιστήμονα σε θέματα πληροφορικής.

4. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον ΑΓΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

5. ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, με αναπληρωτή τον ΠΕΤΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αθανασίου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.