Γέραλης Αναστάσιος

Wikis > Γέραλης Αναστάσιος

Αναστάσιος Γεράλης

Αναπληρωτής Γραμματέας – Αναστάσιος Γέραλης

Μεταλλειολόγος, τ. Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Στερεάς Ελλάδας