Καφαντάρης Δημήτριος

Wikis > Καφαντάρης Δημήτριος

Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτριος Καφαντάρης, βιογραφικό

Ο Δημήτρης Π. Καφαντάρης γεννήθηκε  και μεγάλωσε στο Ρωμανού Μεσσηνία. Σήμερα είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Εργάστηκε ως Διοικητικοοικονομικός υπάλληλος στη ΔΕΗ Καλαμάτας. Αυτοδιοικητικός από πολύ μικρή ηλικία.

Ο Δημήτρης Π. Καφαντάρης είναι ο παλαιότερος Νομαρχιακός Σύμβουλος του Νομού Μεσσηνίας. Για τέσσερις συνεχόμενες τετραετίες, από το 1994 έως και το 2010, ήταν μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας.
Είναι ο ιδρυτής του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νομαρχίας , έχει δραστηριοποιηθεί από τη θέση του Αντιπροέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, καθώς και ως Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αθλητισμού- Αποδήμων Μεσσηνίων- Νέας Γενιάς. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής .  Από το 2003 έως και το 2010 ήταν μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς  και Ανάπτυξης – Τουρισμού της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του .
Από το 2005 έως και το 2006 και από τον Ιανουάριο του 2009 έως και το 2010 υπηρέτησε  τον τόπο ως  Αντινομάρχης Μεσσηνίας και Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων.

Από το 2004 έως και το 2009 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Πελοποννήσου και Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 2000-2006 της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, εκπροσωπώντας  το Υπουργείο Εσωτερικών. Από το 2008 έως και το 2010, εκπροσώπησε την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.