Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Wikis > Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, και ορίζεται ως εξής:

    1. Πρόεδρος ορίζεται ο Μάνθος Σανταμούρης του Ιωάννη, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Φυσικός.

    2. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αθανάσιος Στούμπος του Κωνσταντίνου, Χημικός Μηχανικός.

    3. Έλενα Δασκαλάκη του Γεωργίου, Φυσικός Κτηριακού Περιβάλλοντος – Μέλος.

    4. Γαρυφαλλιά Γιδάκου του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός – Μέλος.

    5. Ιωάννης Τσιπουρίδης του Λαζάρου, Χημικός Μηχανικός – Μέλος.

    6. Φωκίων Δεληγιάννης του Κωνσταντίνου, Μηχανολόγος Μηχανικός – Μέλος.

    7. Αγαπητός Μπιζάς, του Βασιλείου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Μέλος.

    Το ΚΑΠΕ αποτελεί τον εθνικό φορέα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας και δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για τη διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.