Κιάου Αγγελική – Ευφροσύνη

Wikis > Κιάου Αγγελική - Ευφροσύνη


Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Πικραμμένου

H Αγγελική – Ευφροσύνη Κιάου είναι νομικός και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών