ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ

Revision for “ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ” created on 12 Φεβρουαρίου, 2014 @ 14:38:06

Τίτλος
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ
Περιεχόμενο
<strong class="font_13px_black">Η συνεργασία ΚΚΕ (μ-λ) &amp; Μ-Λ ΚΚΕ - Δομές, Στελέχη, Αρχές </strong> <div class="outline"> <div class="parties"> <p class="center margin_bottom border_bottom "><a title="ΚΚΕ(μ-λ) &amp; Μ-Λ ΚΚΕ" href="http://www.eklogika.gr/mlekloges2012.blogspot.com" target="_blank"><span style="cursor: pointer;"> <img class="alignleft" title="ΚΚΕ(μ-λ) &amp; Μ-Λ ΚΚΕ" alt="ΚΚΕ(μ-λ) &amp; Μ-Λ ΚΚΕ" src="http://www.eklogika.gr/thumb/YTozOntzOjM6InNyYyI7czozNjoidXBsb2Fkcy9sb2dvcy9jcm9wLWtrZS1tbC1tbC1ra2UuanBnIjtzOjE6ImgiO2k6MzA7czoyOiJ6YyI7aToxO30" width="92" height="30" /></span></a></p> </div> </div> <strong>Email: <a href="mailto:mlekloges2012@gmail.com"><em>mlekloges2012@gmail.com</em></a></strong> <a href="http://mlekloges2012.blogspot.com" target="_blank">Εκλογική  Διακήρυξη και Συνεργασία</a> <a href="http://www.kkeml.gr/" target="_blank">Θέσεις και Ταυτότητα του ΚΚΕ (μ-λ)</a> <a href="http://www.m-lkke.gr/" target="_blank">Θέσεις και Ταυτότητα του Μ-Λ ΚΚΕ</a><strong></strong>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
12 Φεβρουαρίου, 2014 @ 14:38:06 iservices
12 Φεβρουαρίου, 2014 @ 14:36:59 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices