Κουπτσίδης Δημοσθένης

Wikis > Κουπτσίδης Δημοσθένης


Δήμαρχος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης, βιογραφικό– Γεννήθηκε στα Γρεβενά στις 20 Ιανουαρίου 1967.

– Είναι πτυχιούχος της σχολής Τεχνολογίας Δασοπονίας της Λάρισας.

– Το διάστημα 2007-2010 διετέλεσε Νομάρχης Γρεβενών

– Ασκούσε μέχρι την εκλογή του ως Νομάρχης το 2007, το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Πρασίνου

– Το διάστημα 1999-2002 διετέλεσε Γενικός Αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πυρσού Γρεβενών.

– Απο το 1997 μέχρι την εκλογή του το 2006 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Γρεβενών. Από τον Ιούνιο του 2006 κατείχε τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου.

– Έχει διακριθεί για την προσφορά του και τον αδιάκοπο αγώνα του στο Νομό Γρεβενών με έντονη πολιτική δράση.

– Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 2006, θέτοντας υποψηφιότητα στις εκλογές Α’ & Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, όπου και εξελέγει Νομάρχης Γρεβενών.

– Απο τον Ιούλιο του 2007 είναι Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών – Αναπτυξιακή Αώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Αν-Γρε Α.Ε.)

– Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Ν.Α Γρεβενών.

– Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Ε.Ν.Α.Ε.

– Αντιπρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής « Εγνατία, Τουρισμός» και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης.

– Πρόεδρος της (ΕΔΠ) Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader Γρεβενών

– Είναι παντρεμένος με τη Φωτεινή Χριστοπούλου και έχουν μια κόρη την Ελένη.