Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής

Wikis > Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

-Πρόεδρος του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής ο κ. Νικηφόρος Αγγελόπουλος:

 Γεννήθηκε το 1943, Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.