ΛΑΡΚΟ

Wikis > ΛΑΡΚΟ

Το Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ορίζεται ως εξής:

  • Μπαράκος Αναστάσιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Παπαμαντέλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
  • Παναγόπουλος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
  • Μπιτσάκος Σταμέλος, Μέλος Δ.Σ.
  • Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος, Μέλος Δ.Σ.
  • Δουλτσίνος Βασίλειος, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.
  • Κυριακόπουλος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.
  • Αγγελόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος ΔΕΗ
  • Θάνος Ευάγγελος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
  • Σταθουλόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων