Λιμενικό Σώμα

Wikis > Λιμενικό Σώμα

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος ανακοινώνονται οι νέες τοποθετήσεις Υποναυάρχων Λ.Σ. και Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2009 (ΦΕΚ Α΄ 50), ως ακολούθως:
  

    1. Υποναύαρχος ΛΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Χρήστος (ΑΜ 644) από ΔΚΔ΄ ως ΕΒΑ/ΛΣ.

    2. Υποναύαρχος ΛΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος (ΑΜ 646) από ΔΚΓ΄ ως ΑΔΝΑ/ΛΣ.

    3. Υποναύαρχος ΛΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 656) ως ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ.

    4. Υποναύαρχος ΛΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Βασίλειος (ΑΜ 657) από ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΛΣ ως ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΛΣ.

    5. Υποναύαρχος ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 658) από ΔΚΕ΄ ως ΕΝΑ/ΛΣ και ΕΔΕΙΝ/ΛΣ.

    6. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σταύρος (ΑΜ 662) από ΕΚΓ΄ ως Διευθυντής Κλάδου Γ΄ (ΔΝΠΑ-ΔΑΝ).

    7. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θεοτόκης (ΑΜ 675) από την 1η ΠΕΔΙΛΣ (Καβάλα) στη 2η ΠΕΔΙΛΣ (Βόλος) ως Διοικητής.

    8. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 678) από τη 2η ΠΕΔΙΛΣ (Βόλος) στον Κλάδο Β΄ ως Διευθυντής.

    9. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος (ΑΜ 680) από ΔΚΑ΄ στη ΓΕΛΣ.

    10. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΜΠΑΝΤΙΑΣ Δημήτριος (ΑΜ 681) από την 5η ΠΕΔΙΛΣ (Πάτρα) στο Γ΄ Κλάδο (ΔΝΕΡ-ΔΕΚΝ-ΔΘΣ) ως Επόπτης.

    11. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΣΚΑΛΚΟΣ Παναγιώτης (ΑΜ 682) από το ΥΠΟΙΑΝ/ΔΕΠ στο Δ΄ Κλάδο ως Διευθυντής.

    12. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος (ΑΜ 686) από την 6η ΠΕΔΙΛΣ (Κέρκυρα) ως Βοηθός Επιτελάρχη ΛΣ.

    13. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ (ΑΜ 688) από την ΕΝΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ στην 5Η ΠΕΔΙΛΣ (Πάτρα) ως Διοικητής.

    14. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 689) από το ΥΠΟΙΑΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ στον Α΄ Κλάδο ως Διευθυντής.

    15. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΤΣΙΑΔΗΣ Δημήτριος (ΑΜ 694) στο Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ως Λιμενάρχης.

    16. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 695) από το ΥΠτΠ/ΛΣ/ΓΕΛΣ στην 6η ΠΕΔΙΛΣ (Κέρκυρα) ως Διοικητής.

    17. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης (ΑΜ 700) από το Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στην 1η ΠΕΔΙΛΣ (Καβάλα) ως Διοικητής.

    18. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΑΔΑΜ Ιωάννης (ΑΜ 701) από την ΕΒ/ΛΣ στον Ε΄ Κλάδο ως Διευθυντής.

    19. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ Νικόλαος (ΑΜ 702) στο Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ως Υπολιμενάρχης.

    20. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΡΟΪΔΗΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 714) από το ΥΠΟΙΑΝ/ΔΚΕΟ στην 3η ΠΕΔΙΛΣ (Τήνος) ως Διοικητής.

    21. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΑΡΜΥΡΑΣ Ιωάννης (ΑΜ 721) από το ΚΕΣΕΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΤΩΝ στην 4Η ΠΕΔΙΛΣ (Ηράκλειο) ως Διοικητής.

    22. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΣΑΛΒΑΝΟΣ Αριστοτέλης (ΑΜ 722) από το Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην 7η ΠΕΔΙΛΣ (Θεσσαλονίκη) ως Διοικητής.

    23. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (ΑΜ 724) στο ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΑ ως Διευθυντής.

    24. Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Λ.Σ ΣΠΕΝΤΖΑΣ Απόστολος (ΑΜΕ 52) από το ΥΠτΠ/ΛΣ/Γρ. κ. ΔΚΑ΄ στο ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΠΛΣ Ε΄(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ) ως Αρχίατρος ΛΣ.

    25. Αρχιπλοίαρχος (Τ) Λ.Σ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος (ΑΜΕ 31) στο ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΠΝΤ ως Διευθυντής.

    26. Αρχιπλοίαρχος (Τ) Λ.Σ ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Γεώργιος (ΑΜΕ 34) από το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ως Βοηθός Επιτελάρχη ΛΣ.

    27. Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Λ.Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Εμμανουήλ (ΑΜΕ 53) στο ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΠΛΣ Ε΄(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ) ως Βοηθός Αρχιάτρου ΛΣ.