Μονάδα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Wikis > Μονάδα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) συμμετέχουν οι:

Πρόεδρος: Ποταμιάνος Γεράσιμος (Μηχανικός -Πολεοδόμος)

Μέλη:

Βλαχοστέργιος Γεώργιος (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Δεληγιάννης Φωκίων (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Δόλγυρας Ηλίας (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων & Διοίκηση – Μηχανολόγος Μηχανικός)

Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Ελένη (Δημοτική υπάλληλος)

Ζερδεβά Χρυσούλα-Χριστίνα (Οικονομολόγος)

Ιωάννου Χρήστος (Οικονομολόγος)

Κωτσής Κωνσταντίνος (Οικονομολόγος)

Μαυρογιάννης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

   
Γενικός Διευθυντής Μ.Ο.Δ.

Αγουρίδης Δέξιππος (Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος).

 

Γεράσιμος Ποταμιανός – Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1952 και σπούδασε στην Αθήνα, τη Γάνδη και τις Βρυξέλλες (Μηχανική, Πολεοδομία και Περιφερειακή Οικονομική). Εξειδικεύθηκε στην Αγγλία (διαχείριση προγραμμάτων) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (χρηματοοικονομικά εργαλεία).

Ο κ. Γ. Ποταμιάνος έχει εκτεταμένη πείρα σε θέσεις διευθυντικές, συμβουλευτικές και διαμόρφωσης πολιτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπειρία του καλύπτει ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικής, μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προώθηση επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, περιφερειακή πολιτική και πολιτική απασχόλησης, διαχείριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων, ενεργειακή πολιτική και διαχείριση έρευνας.

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ειδικού συμβούλου και επιστημονικού συνεργάτη στα Υπουργεία Οικονομίας, Εξωτερικών, Άμυνας, Παιδείας και Πολιτισμού. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης. Υπήρξε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής εταιρειών του ιδιωτικού Τομέα.

Ως ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάστηκε στους τομείς της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, Ενέργειας και Μεταφορών, Διαχείρισης της Έρευνας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπήρξε συντονιστής προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες του ευρωπαϊκού «Νότου» και της Κεντρικής και Ανατολικής  Ευρώπης.

Ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς των Διαρθρωτικών πολιτικών, πολιτικής Καινοτομίας, μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Τεχνικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας. Είναι γνώστης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, και των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, ενέργειας, περιβάλλοντος και περιφερειακού προγραμματισμού.

Συνέβαλε ως εμπειρογνώμων σε προγράμματα διακυβερνητικών και διεθνών οργανισμών (Ε.Ε., ΟΟΣΑ, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα   για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Ην. Εθνών για το Περιβάλλον) για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

Διετέλεσε υπότροφος της Ελληνικής και Βελγικής Κυβέρνησης και του German Marshall Fund των ΗΠΑ. Έχει ερευνητικό και συγγραφικό έργο, με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και συλλογικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γνωρίζει Αγγλικά, Ολλανδικά και Γαλλικά.

Τον Απρίλιο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ.