Νεολαία – Ανεξάρτητοι Έλληνες

Wikis > Νεολαία - Ανεξάρτητοι Έλληνες

H Νεολαία των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Προεδρεύων της Συντονιστικής Οργάνωσης Νεολαίας: Μπάμπης Αποσκίτης
Γραμματέας και Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Καλογρίδης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Λεκανοπεδίου: Γιώνας Σωτήριος
Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Επαρχίας: Δαγλαρτζής Θεόδωρος
Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Χατζηθεοδοσίου Ανέστης
Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Εξωτερικού: Κουφαλιτάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων: Γιώργος Μαριάς
Υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Κιούσης Δημήτρης
Υπεύθυνη Εθελοντισμού: Παπαγγέλου Ευδοκία
Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού & Πολιτισμού: Ρεμπής Κωνσταντίνος
Υπεύθυνη Τομέα Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων & Social Media: Παπαδοπούλου Μανταλένα