Νεολαία – Ανεξάρτητοι Έλληνες

Revision for “Νεολαία – Ανεξάρτητοι Έλληνες” created on 18 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:02:59

Τίτλος
Νεολαία - Ανεξάρτητοι Έλληνες
Περιεχόμενο
<strong>H Νεολαία των Ανεξάρτητων Ελλήνων</strong> Προεδρεύων της Συντονιστικής Οργάνωσης Νεολαίας: Μπάμπης Αποσκίτης Γραμματέας και Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Καλογρίδης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Λεκανοπεδίου: Γιώνας Σωτήριος Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Επαρχίας: Δαγλαρτζής Θεόδωρος Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Χατζηθεοδοσίου Ανέστης Υπεύθυνος Τομέα Οργανώσεων Εξωτερικού: Κουφαλιτάκης Μιχαήλ Υπεύθυνος Τομέα Διεθνών &amp; Ευρωπαϊκών Σχέσεων: Γιώργος Μαριάς Υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας &amp; Περιβάλλοντος: Κιούσης Δημήτρης Υπεύθυνη Εθελοντισμού: Παπαγγέλου Ευδοκία Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού &amp; Πολιτισμού: Ρεμπής Κωνσταντίνος Υπεύθυνη Τομέα Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων &amp; Social Media: Παπαδοπούλου Μανταλένα
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
18 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:02:59 iservices