Οργανισμός Καταπολέμησης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών

Wikis > Οργανισμός Καταπολέμησης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών

 

Πρόεδρος του Οργανισμού Καταπολέμησης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ):

Μινέρβα-Μελπομένη (Μένη) Μαλλιώρη: Γεννήθηκε το 1952, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει διατελέσει Ευρωβουλευτής, Ειδική Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ την περίοδο 1997-1999.