Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Wikis > Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.


To νέο Δ.Σ. της «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»  έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτου Γιώργος, Οικονομολόγος

Μέλη:

Λάμπρου Δημήτριος, Τοπογράφος-μηχανικός

Χωμενίδης Τάσος
, Δρ. πολιτικός-μηχανικός

Στελλάκης Νίκος, Οικονομολόγος

Αζάς Θοδωρής, Δρ. ηλεκτρολόγος – μηχανικός