ΟΜΕΔ

Wikis > ΟΜΕΔ

   
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

   

    Βικτωρία Δούκα, Πρόεδρος

    Ρένα Μπαρδάνη, Εκπρόσωπος ΣΕΒ

    Νίκο Βεργάδο, Εκπρόσωπος ΓΣΕΒΕΕ

    Αντώνη Μέγγουλη, Εκπρόσωπος ΕΣΕΕ

    Θεόδωρο Δεληγιαννάκη, Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

    Έλλη Βαρχαλαμά, Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

    Σοφία Καζάκου, Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ