ΟΠΑΠ

Wikis > ΟΠΑΠ

Το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμόζει μοντέλο διοίκησης διακριτών εξουσιών.

Το Δ.Σ συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Αθανάσιος Ζυγούλης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Παναγιώτης Κολιοπάνος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Δέσποινα Λασκαρίδου του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Επαμεινώνδας Λεκέας του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούρη, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Γρηγόριος Φελώνης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Κωνσταντίνος Φουλίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
11. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.