Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

Wikis > Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Το νέο Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλόπουλος Παναγιώτης, πτυχιούχος Βιολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές.

Διευθύνων Σύμβουλος: Δαδίτσιος Νικόλαος
, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές.

ΜΕΛΗ:

1. Τσιγαρίδα Ειρήνη, πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή τον Σανίδα Ηλία, πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Τσολάκης Σάββας, λογιστής, με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Κων/νο, αγρότη.

3. Νότας Αχιλλέας, αγρότης με αναπληρωτή τον Παπαναγιώτου Γεώργιο, αγρότη.

4. Κουρής Ιωάννης, πτυχιούχος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναπληρωτή τον Καλαμπόκη Αλκιβιάδη, πτυχιούχο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

5. Παγίδα Αναστασία, γεωπόνος, υπάλληλος ΥΠΑΑΤ με αναπληρωτή τον Σέκκα Φίλιππο, γεωπόνο, υπάλληλο ΥΠΑΑΤ.

6. Παπανάγνου Ανάργυρος, μεταποιητής με αναπληρωτή τον Δημαράκη Ευάγγελο, μεταποιητή.

7. Τσοκανής Χαράλαμπος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος με αναπληρωτή τον Μοσχούτα Δημήτριο μέλος του Δ.Σ. της ίδιας Ομοσπονδίας.

8. Σαμαράς Φώτιος, αναπληρωτής ερευνητής, εκπρόσωπος των ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ με αναπληρωτή τον Δημήτριο Οικονόμου αναπληρωτή ερευνητή.

9. Τσιγκόϊδα Αφροδίτη, γεωπόνος, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, με αναπληρωτή τον Γιωτάκη Σπυρίδωνα, γεωπόνο.