Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.

Wikis > Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.

 

Το Δ.Σ. του Οργανισμού  Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ)

   

    Πρόεδρος

    Δημήτριος Τσίτος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

     Αντιπρόεδρος

    Αριστείδης Πετρόπουλος, Δημοσιογράφος

    Διευθύνων Σύμβουλος

    Κωνσταντίνος Μπαλαφούτας
, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

   
    Μέλη

    Γεώργιος Αδαμίδης, Συμβολαιογράφος

    Κλημεντίνη Κοντογιάννη, Αρχαιολόγος

    Αθηνά Λίτσου, Οικονομολόγος

    Ελένη Βασιλική Ζερβού, Υπάλληλος Βουλής των Ελλήνων

    Ιωάννης Κικκής, Νομικός

    Ιωάννα Δούνια, Μηχανικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

    Μαρία Χρυσομάλλη – Κάσση, Ζωγράφος

    Αγγελική Γραμματικοπούλου, Ιστορικός Τέχνης

    Ηλίας Αντωνίου, Γεωλόγος

    Κωνσταντίνος Καραμάρκος, Δημοσιογράφος

    Νικολέτα Διβάρη – Βαλάκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κλασικών και    Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

    Ηρακλής Χαρμανίδης, Σύμβουλος Α΄ Υπουργείου Εξωτερικών