Οργανισμοί Υπουργείου Υποδομών

Wikis > Οργανισμοί Υπουργείου Υποδομών

Κτηματολόγιο Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Κτηματολογίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Ιωάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων
Μέλη:
Σαβαλάνος Ιωάννης του Τιγράνη, Πολιτικός Μηχανικός
Πότσιου Χρυσή του Αλεξάνδρου, Λέκτορας ΕΜΠ, Τοπογράφος Μηχανικός
Τζανιδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Δασολόγος
Φλώρου Μαρία του Γεράσιμου, Δικηγόρος Αθηνών
Μπέκος Ιωάννης του Δήμου, Πολιτικός Μηχανικός

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεμιστοκλής Λέκκας
Ο κ. Λέκκας είναι Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο οποίο και έχει διατελέσει Πρύτανης (1997-2003). Είναι κάτοχος MSc και Ph.D. Από το 1993 έως το 2002 υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. και από το 1993 έως σήμερα τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της ΕΕΑΑ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νικόλαος Μπάρδης
Ο κ. Μπάρδης είναι Μηχανικός, κάτοχος MSc, ειδικός στη Διαχείριση υδάτων, λυμάτων και απορριμμάτων. Διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο εξωτερικό (ALSTOM, ONYX, VEOLIA).

Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Κέρχουλας
Ο κ. Κέρχουλας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός. Διετέλεσε στέλεχος του ΟΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ¨ΕΛΞΙΣ ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Πρόεδρος της μελετητικής εταιρίας ¨ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, μέλος του ΔΣ της Εταιρίας CONTEC Α.Ε. και αντιπρόεδρος της εταιρίας I-BOSS Α.Ε. Είναι μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ηρακλής Δρούλιας
Ο κ. Δρούλιας είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., στέλεχος της εταιρείας ΟΜΗΡΟΣ Α.Τ.Ε. και Διευθυντής παρακολούθησης Ολυμπιακών Έργων στον «ΑΘΗΝΑ 2004».

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Καπελώνης
Ο κ. Καπελώνης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ επί σειρά ετών και μέλος του ΔΣ της ΔΕΠΟΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ιωάννης Φωτάκης
Ο κ. Φωτάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΑΒ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, Νομάρχης Ρεθύμνης, Περιφερειακός Διευθυντής Χανίων, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, εντεταλμένος σύμβουλος της Γενικής Τράπεζας, και συντονιστής εργοταξίων του Ολυμπιακού Χωριού Α.Ε.

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρίλαος Κλουκίνας
Ο κ. Κλουκίνας είναι Δικηγόρος, LLM. Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο δικαστικό σώμα και αφυπηρέτησε με το βαθμό του Εφέτη. Διετέλεσε Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλειος Χανδακάς

Ο κ. Χανδακάς είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Διευθυντής εκτέλεσης έργων Μουσείων και Γενικός Διευθυντής αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, εντεταλμένος σύμβουλος του οργανισμού για την ανέγερση του νέου μουσείου της Ακρόπολης και μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Ο.Ε.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργία Κωτίδου
Η κ. Κωτίδου είναι Πολιτικός Μηχανικός. Διετέλεσε Διευθύντρια έργου και Προϊσταμένη της συντήρησης και λειτουργίας του Ολυμπιακού Χωριού στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εντεταλμένη σύμβουλος της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.» και Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.