ITSO, Σημαία

ITSOITSO: International Telecommunications Satellite Organization
Σημαίες Διεθνών Οργανισμών

ITU, Σημαία

ITUITU: International Telecommunication Union
Σημαίες Διεθνών Οργανισμών

IYY, Σημαία

IYYIYY: International Youth Year
Σημαίες Διεθνών Οργανισμών