Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών

Revision for “Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών” created on 14 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:25:30

Τίτλος
Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών
Περιεχόμενο
<strong class="font_13px_black">Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών - Δομές, Στελέχη, Αρχές </strong> <div class="outline"> <div class="parties"> <p class="center margin_bottom border_bottom "><a title="Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών" href="http://www.armapoliton.gr/" target="_blank"><span style="cursor: pointer;"> <img class="alignleft" title="Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών" alt="Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών" src="http://www.eklogika.gr/uploads/logos/icon_arma.jpg" width="50" height="50" /></span></a></p> <span style="cursor: pointer;"> <a href="http://www.facebook.com/arma.politon" target="_blank"><img title="Facebook" alt="Facebook" src="http://www.eklogika.gr/resources/images/socialmedia/facebook.png" width="20" height="20" /></a> </span> <span style="cursor: pointer;"> <a href="http://www.youtube.com/user/armapoliton" target="_blank"><img title="YouTube" alt="YouTube" src="http://www.eklogika.gr/resources/images/socialmedia/youtube.png" width="20" height="20" /></a> </span> </div> </div> <strong>Διεύθυνση: </strong>Φιλελλήνων 7, Αθήνα <strong>Τηλέφωνο: </strong>210-3226445, 210-3226304 <strong>Fax:</strong> 210-3226259 <strong>Email: <em><a href="mailto:armapoliton@nomathinas.gr">armapoliton@nomathinas.gr</a></em></strong> <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/wiki/dimaras/">Πρόεδρος Κόμματος - Δημαράς Γιάννης</a> <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/wiki/gram_pap/">Πολιτική Γραμματεία</a> <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/wiki/ekt_gram_pap/">Εκτελεστική Γραμματεία</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
14 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:25:30 iservices
14 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:23:37 [Αυτόματη αποθήκευση] iservices
14 Φεβρουαρίου, 2014 @ 12:15:27 iservices
14 Φεβρουαρίου, 2014 @ 11:57:59 iservices