Παπακωνσταντίνου Χριστίνα

Wikis > Παπακωνσταντίνου Χριστίνα

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι μία έμπειρη υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Από το 2009 είναι μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ). Βασική συνεργάτις του υπουργού Οικονομικών στις συνεδριάσεις του Euroworking Group. Έχει υπηρετήσει στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.