Περίοδοι Πολιτικής Ιστορίας

Revision for “Περίοδοι Πολιτικής Ιστορίας” created on 16 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:16:33

Τίτλος
Περίοδοι Πολιτικής Ιστορίας
Περιεχόμενο
Περίοδοι Πολιτικής Ιστορίας 1η Περίοδος 1828 – 1833 (12.01.1828 – 17.01.1833) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Από την άφιξη του Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ μέχρι τον ερχομό του βασιλιά ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ. 2η Περίοδος 1833 – 1875 (18.01.1833 – 26.04.1875) ΜΟΝΑΡΧΙΑ Από τον ερχομό του βασιλιά ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ μέχρι τη διατύπωση της Αρχής της Δεδηλωμένης 3η Περίοδος 1875 – 1909 (27.04.1875 – 14.08.1909) “ΑΤΕΛΗΣ” ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από τη διατύπωση της Αρχής της Δεδηλωμένης μέχρι το Κίνημα στο Γουδί. 4η Περίοδος 1909 – 1923 (15.08.1909 – 24.07.1923) Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Από το Κίνημα στο Γουδί μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης. 5η Περίοδος 1923 – 1940 (25.07.1923 – 27.10.1940) ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ Από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης μέχρι την ιταλική επίθεση (είσοδος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). 6η Περίοδος 1940 – 1949 (28.10.1940 – 30.08.1949) ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Από την ιταλική επίθεση (είσοδος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) μέχρι το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου. 7η Περίοδος 1949 – 1967 (31.08.1949 – 20.04.1967) ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ “ΚΑΧΕΚΤΙΚΗ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το τέλος του Εμφύλιου μέχρι το Πραξικόπημα της 21 Απριλίου 1967 8η Περίοδος 1967 – 1974 (21.04.1967 – 23.07.1974) Η ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ “ΧΟΥΝΤΑΣ” Από το Πραξικόπημα της 21.04.1967 μέχρι την κατάρρευση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών. 9η Περίοδος 1974 – σήμερα (24.07.1974 – [31.12].2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από την κατάρρευση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών μέχρι σήμερα.
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
16 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:16:33 iservices