Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Wikis > Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Με βάση την απόφαση του Πρωθυπουργού περί κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων των φορέων, η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, αποφάσισε τη συγχώνευση των εξής φορέων:

  • 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.),
  • 2. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.),
  • 3. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Τη νέα Διοίκηση αποτελούν o πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι των Τμημάτων. Αναλαμβάνουν οι:

Πρόεδρος:

Κλήμης Ναβρίδης, Καθηγητής στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, τ. Πρόεδρος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, τ. Διευθυντής του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού, Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Louvain- La- Neuve του Βελγίου και VII των Παρισίων.

Αντιπρόεδρος A’ θμιας:

Βασίλης Τσελφές, Καθηγητής Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντιπρόεδρος B’ θμιας:

Χρήστος Δούκας, Σύμβουλος Φυσικής του Π.Ι., Αντιπρόσωπος του ΠΙ στο δίκτυο των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Ευρώπης

Αντιπρόεδρος Τεχνικής Εκπ/σης:

Μαρίνος Κουρής, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών

Αντιπρόεδρος Έρευνας:

Ματθαίου Δημήτρης, Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας

Αντιπρόεδρος Ειδικής Αγωγής:

Σιδέρη- Ζώνιου Αθηνά, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ Παν/μίου Αθηνών, Πτυχιούχος Ψυχολογίας, Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Φιλοσοφία με κύριο κλάδο σπουδών την Ψυχολογία

 Αντιπρόεδρος Επιμόρφωσης – Αξιολόγησης:

Παναγιώτης Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση, Δια βίου Μάθηση – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ, Κοινωνική Διάσταση των Νέων Τεχνολογιών, Κοινωνία της Γνώσης, Ανθρωποκεντρική διάσταση της Πληροφορικής

Αντιπρόεδρος Ποιότητας:

Αθανασία Τσατσάκου, Καθηγήτρια της γαλλικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα και της θεωρίας της λογοτεχνίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων,   Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, Mέλος του Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (E.U.A.), στο οποίο εκπροσωπεί τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.