Σπιλάνης Γιάννης

Wikis > Σπιλάνης Γιάννης

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Σπιλάνης Γιάννης – Βιογραφικό

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπουδές: Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1985

D.E.A.  “Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές”, Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1981

Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση:  Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων, ανάπτυξη και περιβάλλον, Αειφόρος ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ενωσης των Γαλλόφωνων Περιφεριολόγων (ASRDLF), του Ελληνικού Τμήματος της EuropeanRegionalScienceAssociation, του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CRPM).

Εμπειρογνώμονας της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (CRPM), 1991, εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού με το EuropeanCentreforTraditionalandRegionalCultures (ECTARC), 1990 – 1994 κ.α.