Στεργίου Γιώργος

Wikis > Στεργίου Γιώργος

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Καταναλωτή

Ο Γιώργος Στεργίου διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Εποπτείας Αγοράς. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει παρακολουθήσει το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του Leicester.

Από το 1994, που ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, εργάσθηκε σε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρίες. Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιριών της αγοράς ενέργειας  και των μεταφορών.