Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), είναι ο κ. Μάριος Καμχής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας με πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Μάριος Καμχής

ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Δέγλερης

Φωκίων Δεληγιάννης

Ηλίας Δόλγυρας

Βασίλης Κίτσιος

Κωνσταντίνος Κωτσής

Γεράσιμος Παράσχος

Ευδοκία Τζαβέλλα – Αδαμάκη

Γιώργος Φερεντίνος

   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΜΟΔ ΑΕ:

 • Είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Εποπτεύεται από τονΥπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε:

 • εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες
 • υλικοτεχνική υποδομή

Η ΜΟΔ συγκροτείται από:

Α) την Κεντρική Υπηρεσία που περιλαμβάνει τους εξής Τομείς και Τμήματα:

B) τις Ομάδες Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων, οι οποίες συγκροτούνται για την παροχή συμβουλευτικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ειδικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, διατίθενται σε κεντρικούς φορείς μεμονωμένα στελέχη  που παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση σχετικών έργων.

 

http://www.mou.gr

 

 

 

Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τον ορισμό του Αριστομένη (Άρι) Συγγρού στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Invest in Greece S.A.», ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, Χάρις Παμπούκης.

 *Ο κ. Συγγρός διαθέτει μεγάλη διοικητική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς» τα τελευταία 5 χρόνια. 

 

Δείτε αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους

Συγγρός M. Αριστομένης (Άρις)

Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)

 

Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας

Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Αλεξάκης Χρήστος

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)

 

Δρυλλεράκης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό)

 

Θεοδωρόπουλος Σπύρος

Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό)

 

Παπαγιαννίδης Δ. Αντώνης

Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό)

 

Αγγελόπουλος Νίκος

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Γκόρτσος Χρήστος

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Κυριαζής Χάρης

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Μουστάκας Μελέτιος

Εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Παναγόπουλος Γιάννης

Εκπρόσωπος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

 

Ρόλος – Αρμοδιότητες Invest in Greece S.A. (Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.)

 

Η εταιρεία “Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.” (Invest in Greece) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και για την υλοποίηση της διαδικασίας «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».

Η εταιρεία “Invest in Greece” εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες και παρέχει στους επενδυτές  πληροφόρηση, αναλύσεις και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης, τόσο σε νέα επενδυτικά έργα καθώς και σε όσα βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε σχέδια επέκτασης.  Η εταιρεία εντοπίζει δυνητικούς εταίρους, βοηθά στην ανεύρεση χώρων εγκατάστασης, λειτουργεί υποστηρικτικά στις νομικές και αδειοδοτικές διαδικασίες, αναλύει επενδυτικές προτάσεις, παρέχει τη σχετική πληροφόρηση και ενημερώνει σφαιρικά τους επενδυτές για τα διαθέσιμα κίνητρα.

Βασική αποστολή της εταιρείας είναι να προβάλλει και να προωθεί σε επιχειρηματίες σε ολόκληρο τον κόσμο τις πολυάριθμες επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα, της χώρας που αποτελεί  την πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και να λειτουργεί ως ένα one-stop-shop για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη χώρα.

 

Υπηρεσίες της Invest in Greece

– Αξιολόγηση και υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων
– Αναλύσεις για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας
– Παροχή συμβουλών επί των απαιτούμενων διαδικασιών
– Υπηρεσίες Υποστήριξης
– Εξατομικευμένες Υπηρεσίες
– Yποστήριξη προς την επιχείρησή και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

 

 

 

 

 

Οργανισμοί Λιμένων


 • Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.)

 

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Π.

Γιώργος Ανωμερίτης, βιογραφικό 

 

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Παπαδόπουλος Γιώργος
εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νομικός – Οικονομολόγος

Παπαηλίας Νίκος,
εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό
μέλος, Δικηγόρος Μεταπτυχιακό LLM στο Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

Νάκης Νικόλαος,
εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος, δικηγόρος, LLM/MA σε Ευρωπαϊκές Σπουδές και εργατικό δίκαιο

Ζησιμόπουλος Άγγελος,
εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Οικονομολόγος Μ.Α. στην Οικονομική της εργασίας

Κολιόπουλος Αντώνιος,
εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
οικονομολόγος.

Τσιρίδης Γιώργος,

εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Μηχανολόγος-Μηχανικός

Γεωργίου Βασίλειος,
εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Φυσικός – Ηλεκτρονικός

Μουστάκη Ειρήνη,
εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
πολιτική επιστήμων

Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος,
εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος,
Ηλεκτρονικός

Γεωργίου Νικόλαος,
εκπρόσωπος των λιμενεργατών,μη εκτελεστικό μέλος,
Λιμενεργάτης

Μιχαλολιάκος Βασίλειος

Δήμαρχος Πειραιά

 

 • Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.)

 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:  Στέλιος Αγγελούδης, νομικός

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

 • Αγγελούδης Στυλιανός, Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε.  και Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος
 • Αλίρη Χριστίνα, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνιάδης Χριστόδουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αντωνόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Σαουλίδης Αντώνιος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοπαλίδης Χάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Σπανόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θηρίου Δημήτριος, εκπρόσωπος των Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημαρέλος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Νέζης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος ΟΚΕ

Ορίστηκαν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου οι κκ.

 • Σαουλίδης Αντώνιος
 • Αλίρη Χριστίνα

 Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα εδώ.

 

 

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πατρών

 

Τη νέα Διοίκηση αποτελούν:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ζεππάτος, μηχανικός ΕΜΠ – ελεύθερος επαγγελματίας – τ. μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Πλατυκώστας, καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου

Μέλη Δ.Σ.

1.       Μητρούλιας Αναστάσιος, καθηγητής εφαρμογών ΤΕΙ Πάτρας

2.       Μαράντη Χαρίκλεια, δημόσιος υπάλληλος – νομικός

3.       Παπαλεξίου Γεώργιος, εκπαιδευτικός

4.       Τελώνης Γεώργιος, ελεύθερος επαγγελματίας

5.       Τζανάκος Νικόλαος, εκπρόσωπος του δήμου Πατρέων – υπάλληλος ΟΤΕ

  

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

 

Τη νέα Διοίκηση αποτελούν:

Πρόεδρος: Γεώργιος Τσικνάκης, νομικός

Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Μπρας, μηχανικός – αρχιτέκτων

Μέλη Δ.Σ.

1.       Ιωάννης Ζερβίδης, επιχειρηματίας

2.       Ιωάννης Ζερβός, οικονομολόγος – λογιστής

3.       Εμμανουήλ Πετράκης, επιστήμες πληροφορικής

4.       Γεώργιος Δροσανάκης, χημικός

5.       Γεώργιος Δασκαλάκης, ελεύθερος επαγγελματίας

 

ΛΑΡΚΟ

Το Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ορίζεται ως εξής:

 • Μπαράκος Αναστάσιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 • Παπαμαντέλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
 • Παναγόπουλος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
 • Μπιτσάκος Σταμέλος, Μέλος Δ.Σ.
 • Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος, Μέλος Δ.Σ.
 • Δουλτσίνος Βασίλειος, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.
 • Κυριακόπουλος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.
 • Αγγελόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος ΔΕΗ
 • Θάνος Ευάγγελος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 • Σταθουλόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Μονάδα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) συμμετέχουν οι:

Πρόεδρος: Ποταμιάνος Γεράσιμος (Μηχανικός -Πολεοδόμος)

Μέλη:

Βλαχοστέργιος Γεώργιος (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Δεληγιάννης Φωκίων (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Δόλγυρας Ηλίας (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων & Διοίκηση – Μηχανολόγος Μηχανικός)

Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Ελένη (Δημοτική υπάλληλος)

Ζερδεβά Χρυσούλα-Χριστίνα (Οικονομολόγος)

Ιωάννου Χρήστος (Οικονομολόγος)

Κωτσής Κωνσταντίνος (Οικονομολόγος)

Μαυρογιάννης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

   
Γενικός Διευθυντής Μ.Ο.Δ.

Αγουρίδης Δέξιππος (Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος).

 

Γεράσιμος Ποταμιανός – Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1952 και σπούδασε στην Αθήνα, τη Γάνδη και τις Βρυξέλλες (Μηχανική, Πολεοδομία και Περιφερειακή Οικονομική). Εξειδικεύθηκε στην Αγγλία (διαχείριση προγραμμάτων) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (χρηματοοικονομικά εργαλεία).

Ο κ. Γ. Ποταμιάνος έχει εκτεταμένη πείρα σε θέσεις διευθυντικές, συμβουλευτικές και διαμόρφωσης πολιτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπειρία του καλύπτει ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικής, μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προώθηση επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, περιφερειακή πολιτική και πολιτική απασχόλησης, διαχείριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων, ενεργειακή πολιτική και διαχείριση έρευνας.

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ειδικού συμβούλου και επιστημονικού συνεργάτη στα Υπουργεία Οικονομίας, Εξωτερικών, Άμυνας, Παιδείας και Πολιτισμού. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης. Υπήρξε επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής εταιρειών του ιδιωτικού Τομέα.

Ως ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάστηκε στους τομείς της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, Ενέργειας και Μεταφορών, Διαχείρισης της Έρευνας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπήρξε συντονιστής προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες του ευρωπαϊκού «Νότου» και της Κεντρικής και Ανατολικής  Ευρώπης.

Ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς των Διαρθρωτικών πολιτικών, πολιτικής Καινοτομίας, μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Τεχνικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας. Είναι γνώστης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, και των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, ενέργειας, περιβάλλοντος και περιφερειακού προγραμματισμού.

Συνέβαλε ως εμπειρογνώμων σε προγράμματα διακυβερνητικών και διεθνών οργανισμών (Ε.Ε., ΟΟΣΑ, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα   για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Ην. Εθνών για το Περιβάλλον) για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

Διετέλεσε υπότροφος της Ελληνικής και Βελγικής Κυβέρνησης και του German Marshall Fund των ΗΠΑ. Έχει ερευνητικό και συγγραφικό έργο, με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και συλλογικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γνωρίζει Αγγλικά, Ολλανδικά και Γαλλικά.

Τον Απρίλιο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ.

EOMMEX

Τα νέα μέλη του Δ. Σ. του ΕΟΜΜΕΧ, είναι:

Πρόεδρος: Πίτελης Χρήστος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

Διευθύνων Σύμβουλος: Λάζου Αθηνά (ΦΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ)

ΜΕΛΗ

ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΕΜΠΟΡΟΣ, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΠΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ)

ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ)

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας κ. Λούκας Κατσέλη, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). Στο νέο διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος είναι ο κ. Αλέξανδρος Χολέβας, διευθύνουσα σύμβουλος η κ. Νάντια Ροντογιάννη, αντιπρόεδρος ορίστηκε η κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, που μετέχει στο Δ.Σ. ως μέλος και με την ιδιότητα της πρόεδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων αλλά και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι και ο κ. Βασίλης Θωμαϊδης από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, η κ. Μ. Αλβανού μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, ο κ. Σπυρόπουλος εκπρόσωπος του κλάδου των τροφίμων και ποτών. Από την πλευρά των εργαζομένων, στο νέο Δ.Σ. του ΟΠΕ μετέχουν οι κ.κ. Αγαπίδου και Παπαστεργιανόπουλος.

Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.


To νέο Δ.Σ. της «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»  έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτου Γιώργος, Οικονομολόγος

Μέλη:

Λάμπρου Δημήτριος, Τοπογράφος-μηχανικός

Χωμενίδης Τάσος
, Δρ. πολιτικός-μηχανικός

Στελλάκης Νίκος, Οικονομολόγος

Αζάς Θοδωρής, Δρ. ηλεκτρολόγος – μηχανικός

 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

 

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ), πραγματοποιήθηκαν και στη θέση του προέδρου ανέδειξαν τον μοναδικό υποψήφιο Δημήτρη Λακασά. Ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δημήτρης Λακασάς είναι διευθυντής marketing και στρατηγικού σχεδιασμού της OLYMPIA ELECTRONICS ΑΕ. και διαδέχεται τον επί δύο θητείες πρόεδρο Βασίλη Θωμαϊδη της COMPUCON AE, ο οποίος διεκδικεί πλέον τη θέση του αντιπροέδρου.

Εκτός των κ.κ. Λακασά και Θωμαίδη, τα υπόλοιπα τακτικά αιρετά μέλη του Δ.Σ. είναι (με αλφαβητικά σειρά):

Αναστάσιος Αλεξανδρίδης (ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ), Θωμάς Βασσάρας (COMPITE NT), Γεδεών Βούλης (ΒOYΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ), Αντώνιος Γιαλαμαΐδης (ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ), Ευστάθιος Γιαχανατζής (ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ), Βασίλειος Ευθυμιάδης (Κ & Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ), Νικόλαος Ζήσιος (ΜΟΝΟΜΑΤ ΑΕ), Αντώνιος Κουΐδης (ΚΟΥΙΔΗΣ Α&Π&Λ ΑΕΒΕ), Νικόλαος Κυράδης (ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ), Φώτιος Κυρiλλίδης (ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ), Γεώργιος Κωνσταντόπουλος (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΟLYMP), Κυριάκος Λουφάκης (ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ), Δημήτριος Μανώσης (ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ), Κώστας Παλατιανάς (Palaplast AE), Αθανάσιος Παπαζηλάκης (Εβροφάρμα ΑΒΕΕ), Στέλιος Πολυχρονιάδης (ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ), Θεόδωρος Πορτοκαλλίδης (Θ & Ι ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗς ΟΕ), Δημήτριος Ραΐδης (της ΡΟΙΔΗΣ Δ.), Αθανάσιος Τζιρίτης (ISOMAT ABEE), Πέτρος Τσικούρας (ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ) και Παναγιώτης Χασάπης (ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ).

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: Αλεξιάδης Κλεόβουλος, Αναστασιάδου Μαρία και Χατζηπροδρόμου Κυριακή.

 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εποπτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και είναι τα εξής:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ του Ευαγγέλου, καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟ του Ευαγγέλου, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Ευαγγέλου, δικηγόρος, με αναπληρωτή τον ΔΑΜΙΑΝΑΚΟ ΧΑΡΙΛΑΟ του Παναγιώτη, δικηγόρο.

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΙΡΗΣ του Χρήστου, ειδικός επιστήμονας σε θέματα πληροφορικής, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, ειδικό επιστήμονα σε θέματα πληροφορικής.

4. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον ΑΓΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

5. ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, με αναπληρωτή τον ΠΕΤΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αθανασίου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.