Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ο πρόεδρος και τα μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής  «Επιτροπή Ανταγωνισμού»:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

1. Ανδρέας Μαρκάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

2. Γιάννης Μπιτούνης, Χημικός Μηχανικός.

3. Ασημάκης Κομνηνός, Δικηγόρος, Δ.Ν. 

4. Δημήτρης Λουκάς, Νομικός, στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε αναστολή).  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Νίκος Τραυλός, Καθηγητής Οικονομίας.

2. Βασίλης Νικολετόπουλος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

3. Δημήτρης Δανηλάτος, Οικονομολόγος.

4. Δημήτρης Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Αδαμαντία Καλούδη, Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου.

2. Αργύρης Οικονόμου, Δικηγόρος.

3. Φραγκίσκος Αρμάος, ανώτερο στέλεχος επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου.

4. Μιχάλης Τσαγκατάκης, Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα Εμπορικού Δικαίου.

5. Πηνελόπη Παπανδροπούλου, Διδάκτορας Οικονομίας, στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο πρόεδρος και τα μέλη που συγκροτούν τη διοίκηση της ανεξάρτητης «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», είναι:

 

 • Πρόεδρος της Αρχής

Χρίστος Γεραρής – Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (παραιτήθηκε)

 

 • Aναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής

Xρήστος Παληοκώστας – Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Γραμματέας του Προέδρου: Μαρία Παχή

 

 

 • Μέλη της Αρχής

Αγάπιος Παπανεοφύτου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Αναστάσιος Πράσσος, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντώνιος Ρουπακιώτης, Δικηγόρος, τέως Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι σύμβουλοι  που συνιστούν τη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής  «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» , είναι:

Σύνθεση Διοίκησης ΑΣΕΠ
1.
Βέης Γεώργιος – Πρόεδρος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
2. Σουλτανιάς Δημήτριος – Αντιπρόεδρος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Ε.Τ.
3. Μπολόφης Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Τ.
4. (νέα θέση αντιπροέδρου)

 

Σύμβουλοι

 
5. Πατρινέλης Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Ε.Τ.
6. Βασιλόπουλος Ιωάννης, τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών
7. Λάμπος Παναγιώτης, τ. Γενικός Διευθυντής ΔΕΗ
8. Κοσμά Βασιλική, τ. Διευθύντρια Υπουργείου Εσωτερικών
9. Σακελλαριάδου Κανελλιώ, Ειδική Επιστήμων Υπουργείου Εσωτερικών
10. Κωστάκης Νικόλαος, Δικηγόρος
11. Κοσμετάτος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
12. Γιαννακάκη Νίκη, Αρεοπαγίτης Ε.Τ.
13. Βασιλάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Εφετών Ε.Τ.
14. Μπακάμης Χαράλαμπος, τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών
15. Μαυρομμάτης Βασίλειος, τ. Γενικός Διευθυντής του Πρωτοδικείου Αθηνών
16. Λυμπερόπουλος Λουκάς, Αρεοπαγίτης Ε.Τ.
17. Αθανασιά Παρασκευή, τ. Διευθύντρια Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
18. Λεβαντής Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος
19. Καπερώνης Γεώργιος, Επίτιμος Αρεοπαγίτης
20. Σιδερής Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων
21. Γκουλούσης Δημήτριος, τ. Νομικός Σύμβουλος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
22. Θεοδωράκη – Ρεντούμη Μαρία, τ. Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
23. Μετάκος Στέφανος, τ. Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
24. Φωτεινοπούλου – Κατσιώτη Θάλεια, τ. Γενική Διευθύντρια ΓΓΔΔ και ΗΔ 
25. Παπαδημητράκης Ιωάννης, τ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
26. (νέα θέση)
27. (νέα θέση)
28. (νέα θέση)

 

Ανεξάρτητη Αρχή – Ρόλος – Αρμοδιότητες

Το ΑΣΕΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, μη υποκείμενη σε κυβερνητικό ή άλλο έλεγχο, και προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Συγκρότηση

Το ΑΣΕΠ αποτελείται από 28 μέλη (Πρόεδρος, 3 Αντιπρόεδροι, 24 Σύμβουλοι).
Τα μέλη του είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Αρμοδιότητες

Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 1. Την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.
 2. Τον έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την επιλογή μόνιμου και εποχιακού προσωπικού.
 3. Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς.
 4. Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού.
 5. Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2-3 του Συντάγματος για την πρόσληψη συμβασιούχων.
 6. Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.
 7. Τον έλεγχο της κατάταξης σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του δημόσιου και Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.
 8. Τον έλεγχο της κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.

Επιλογή προσωπικού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), γίνεται είτε με γραπτό διαγωνισμό, είτε με εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, είτε με αξιολόγηση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων.

Επισημάνσεις

 • Τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι:
  1. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ:
   Από τα καταστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων & Επαρχείων
   – Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  2. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από τους φορείς:
   – Από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
   – Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 • Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κριτήρια του νόμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οι υποψήφιοι τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια, εμπειρία, ηλικία, ξένη γλώσσα).

Σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας:

 • Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 • Για τις θέσεις της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ό,τι ορίζει η προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε φορέα.
  Το είδος της γλώσσας και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη.

Αυτόματος υπολογισμός μορίων ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ

Αποτελέσματα διαγωνισμών ΑΣΕΠ Πατήστε εδώ

Εύρεση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ

Εντυπα αιτήσεων διαγωνιμών ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ

 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ο πρόεδρος και τα μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» που απαρτίζουν από τις 2.9.2009 τη διοίκηση, είναι:

 • Πρόεδρος: Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δικαίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 • Αντιπρόεδρος για τον τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Άγγελος Συρίγος, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Αντιπρόεδρος για τον τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: Μιχάλης Σακκάς, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
 • Μέλη:
  • Δρ. Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Δικηγόρος, Maître de Conférences στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Παρισίων 2.
  • Παναγιώτης Κωττής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ.
  • Ιωάννης Παπαϊωάννου, Πληροφορικός.
  • Νικόλαος Παπαουλάκης, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
  • Γεώργιος Παπαπαύλου, Νομικός, Πρώην Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Ιωάννης Τζιώνας, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ο πρόεδρος και τα μέλη που συγκροτούν τη διοίκηση της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (Ρ.Α.Ε.) είναι οι :

 Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος Α: Θεόδωρος Πανάγος, Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος Β: Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Μηχανολόγος του ΕΜΠ

Μέλος: Κυριάκος Βλάχος, Αν. Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης Ακαδημαϊκός Διευθυντής Professional MBA

Μέλος: Γεώργιος Σταύρος Κρεμλής

Μέλος: Δημήτρης Ραχιώτης, Περιβαλλοντολόγος

Μέλος: Εμμανουήλ Ρογδάκης, Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων – Μηχανικών του ΕΜΠ

 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Η διοίκηση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Εθνική Αναλογιστική Αρχή», έχει ως εξής:

Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών

Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής  «Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» (ΕΕΕΤΠ) είναι ο Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος

 

Σπανού Καλλιόπη

Ο Συνήγορος του Πολίτη μαζί με τους Βοηθούς Συνηγόρους συγκροτούν ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Συνήγορος του Πολίτη είναι η Καλλιόπη Σπανού.

Η τέως αναπληρώτρια «Συνήγορος του Πολίτη» και υπεύθυνη στην ανεξάρτητη αρχή για τις σχέσεις κράτους-πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, διορίστηκε στη θέση του Γιώργου Καμίνη (εκλέχτηκε δήμαρχος Αθηναίων) και για το υπόλοιπο της θητείας του έως τις 20/2/2012, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και μετά και τη σχετική απόφαση της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής.

Βιογραφικό:

Σπουδές
Τον Ιούνιο του 1981 αποφοίτησε από το Τμήμα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Οκτώβριο του 1983 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Diplôme d’ Études Approfondies) στη Διοικητική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Πικαρδίας (Amiens), στη Γαλλία. Τον Ιούλιο του 1987 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο και έλαβε τον τίτλο του Docteur d’ Etat στην Πολιτική Επιστήμη. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Στασινοπούλου (1982-83) και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (ΝΑΤΟ) (1984-87). Η διατριβή της τιμήθηκε με επιχορήγηση για έκδοση εκ μέρους του Γαλλικού κράτους.
Ξένες γλώσσες : Άρτια γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και μέτρια γνώση της γερμανικής.

Σταδιοδρομία
Από το 1989 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου είναι Καθηγήτρια. Από το 1988 συνεργάστηκε ως Σύμβουλος σε διάφορες ευκαιρίες με τον ΟΟΣΑ, υπήρξε σύμβουλος σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (1989-1991) και δίδαξε για πολλά χρόνια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχε διδάξει επίσης, στα Πανεπιστήμια της Amiens (1985-88), του Παρισιού ΙΙ -Université de Paris II (1995–96) και των Βερσαλλιών-Université de Versailles/ Saint Quentin en Yvelines (1996–97).

Κοινωνική Δραστηριότητα
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δημόσια Διοίκηση (European Group of Public Administration) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IISA -Βρυξέλλες). Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2002-04), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Έργο
Έχει πλούσια ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σε διάφορα θέματα δημόσιας διοίκησης και συμμετέχει συστηματικά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Οι τρέχουσες ερευνητικές της δραστηριότητες αφορούν την Πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και τον εξευρωπαϊσμό των δημοσίων διοικήσεων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα και έχει επιμεληθεί μεταφράσεων σε αντικείμενα δημόσιας διοίκησης. 

 

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Καλλιόπη Σπανού, διοικητική επιστήμονας, ειδική σε θέματα δημόσιας διοίκησης, καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη

Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεπικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής:

Καρύδης Βασίλειος

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Βασίλειος Καρύδης, Αν. Καθηγητής Εγκληματολογικών Επιστημών και Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου.