ΙΚΑ

Οργανόγραμμα Οργανισμού ΙΚΑ

Το ΙΚΑ διαθέτει 5 Γενικές Διευθύνσεις: Την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, την Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, την Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, και την Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλισης διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες: Περιφερειακό Υποκατάστημα, Τοπικό Υποκατάστημα, Παράρτημα, Ταμείο Είσπραξης Εσόδων και Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.).

Τα Υποκαταστήματα είναι μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι κύριες λειτουργίες τους κατανέμονται σε οκτώ (8) τομείς: Τομέας Εσόδων, Τομέας Παροχών Σύνταξης, Τομέας Παροχών Ασθενείας, Τομέας Μητρώου, Τομέας Οικονομικού, Τομέας Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Τομέας Διοικητικού, Τομέας Πληροφορικής.

Κάθε τομέας διαρθρώνεται σε (1) ή περισσότερα τμήματα (μεγάλες μονάδες) ή δύο τομείς διαρθρώνονται σε (1) τμήμα (μικρές μονάδες) με πλήρη συγκρότηση τομέων. Τα Παραρτήματα είναι μονάδες χωρίς διάρθρωση, επιπέδου Τμήματος των Υποκαταστημάτων στα οποία και υπάγονται. Η διάρθρωση της οργανωτικής δομής των κεντρικών υπηρεσιών του Οργανισμού αποτυπώνεται ακολούθως.

Οργανωτική Δομή Κεντρικής Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το ακόλουθο οργανόγραμμα απεικονίζει το σύνολο των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Κεντρικές και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υγείας.

Οργανωτική Δομή Συνόλου Υπηρεσιών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΟΓΑ

Διοίκηση ΟΓΑ- Βιογραφικά

Πέτρουλας Παναγιώτης

Πέτρουλας Παναγιώτης

Διοικητής Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

Οικονομολόγος – Ειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση και στην Στατιστική

Διοικητής του ΟΓΑ από 9-8-2010 είναι ο οικονομολόγος κ. Παναγιώτης Πέτρουλας. Πριν να αναλάβει τα καθήκοντα του Διοικητή του ΟΓΑ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις τόσο στην Δημόσια Διοίκηση όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Το 1982 ήταν σύμβουλος στο οικονομικό γραφείο του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1985-1989). Επίσης, κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, ΑΤΕ- Κάρτα (1996-2001). Έχει διατελέσει επίσης και Πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου -ΝΑΤ (2002-2004).

Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό – Στατιστικό Ινστιτούτο Μόσχας, και απέκτησε τον τίτλο Μaster of Sciences στην Οικονομία και στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, με ειδίκευση στην «Οικονομία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων».

Έχει εκπονήσει αριθμό μελετών :

  • Μελέτη για τα Ασφαλιστικά Συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών που του ανετέθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και παρουσιάστηκε στη Σύνοδο των Αρμόδιων Υπουργών του Συμβουλίου και
  • Αναλογιστικές Μελέτες για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Κύπρος)

Έχει δημοσιεύσει αριθμό επιστημονικών εργασιών καθώς επίσης και έρευνες του έχουν δημοσιευθεί σε Ελληνικά και Ξένα περιοδικά.

Ομιλεί ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ.

……………………………………………………………………………………………………………………

Δόριζας

Δόριζας Βασίλειος

Υποδιοικητής Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

Υποδιοικητής του ΟΓΑ έχει αναλάβει από 2-8-2010 ο κ. Βασίλειος Δόριζας. Πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Υποδιοικητής του Οργανισμού, έχοντας διοικητική εμπειρία συνολικής χρονικής διάρκειας 16 ετών, κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευσης καθώς και στη Διαχείριση Κρίσεων.

Έχει αναλάβει διαδοχικά σειρά θέσεων ευθύνης όπως Γενικός Διευθυντής Τομέα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ο.Α. (2006-2008), Αντιπρόεδρος Ανωτάτου Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών Ο.Α. (1996-1998). O.A.(2001-2003), Αντιπρόεδρος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιτροπής Προσλήψεων

Έχει σπουδάσει στην Αγγλία στην Oxford Air Training Academy. Επίσης έχει αποκτήσει τον τίτλο της Διοίκησης και Ανάπτυξης επιχειρήσεων, καθώς και τον τίτλο της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management, Institute of Management & Development )