Λιάσκος Τάσος

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού

Λιάσκος Τάσος – Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.8.1957.
Οικογενειακή Κατάσταση: Πατέρας δύο παιδιών.
Σπουδές: Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΣΟΕΕ.
Επάγγλεμα: Οικονομολόγος, σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Πολιτική Κοινοβουλευτική Δράση: Το 1986 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Λιοσίων (Ίλιον). Την περίοδο 1989-1993 διετέλεσε Νομάρχης Σερρών. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά Βουλευτής Ευβοίας με την Νέα Δημοκρατία το 2000 και επανεκλέχτηκε το 2004. Την περίοδο 2004-2006 διετέλεσε Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Πυργιώτης Γιάννης

Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακής Αξιοποίησης

Πυργιώτης Γιάννης – Βιογραφικό

Σπούδασε αρχιτεκτονική και πολεοδομία στο Μ.Ι.Τ. (B.Arch., M.Arch. A.S., M.C.P.).

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για τα Ολυμπιακά Έργα, την Τεχνολογία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και ΥΠΕΧΩΔΕ. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σύνταξη των νομοσχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και για τα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Δίδαξε στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του οποίου ήταν υπεύθυνος για την σύσταση και οργάνωσή του. Ήταν επίσης μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Ως μελετητής και ερευνητής έχει συντάξει μεγάλο αριθμό μελετών και ερευνών για θέματα πολιτικής γης, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας και καινοτόμων ενεργειών καθώς και για προγράμματα αστικής ανάπτυξης.

Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, μέλος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία και του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο.

Σπιλάνης Γιάννης

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Σπιλάνης Γιάννης – Βιογραφικό

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπουδές: Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1985

D.E.A.  “Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές”, Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1981

Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση:  Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων, ανάπτυξη και περιβάλλον, Αειφόρος ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ενωσης των Γαλλόφωνων Περιφεριολόγων (ASRDLF), του Ελληνικού Τμήματος της EuropeanRegionalScienceAssociation, του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CRPM).

Εμπειρογνώμονας της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (CRPM), 1991, εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού με το EuropeanCentreforTraditionalandRegionalCultures (ECTARC), 1990 – 1994 κ.α.

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου Επικρατείας